Välkommen till SJFs hemsida – Tervetuloa SJF:n sivuille

Sommaröarnas Jaktförening r.f. är en 1963 grundad jaktförening vars verksamhetsområde är Esbo skärgård. 
Föreningens medlemsantal är begränsat till 75 medlemmar och i slutet av 2018 det var nästan fullsatt. 

Föreningens verksamhet omfattar också viltvård, naturskydd och jaktövervakning samt skjutövningar på bana, främst lerduvsskytte, som kulminerar i årligen återkommande tävlingar. 

I utövande av sin hobby iaktar föreningens medlemmar hänsyn till naturen och viltet, samt till andra människor och dess egendom.


Sommaröarnas Jaktförening r.f. on vuonna 1963 perustettu, Espoon eteläisessä saaristossa toimiva metsästysseura. Seuran jäsenmäärä on rajoitettu 75:een ja vuoden 2010 lopussa se on täynnä.

Seura harjoittaa aktiivista myös riistanhoitotyötä, luonnonsuojelua ja valvontaa sekä ampumaharjoittelua.
Vuosittain järjestetään 2 ampumakilpailua lähinnä trapissa.

Seuran jäsenet kunnioittavat toiminnassaan luontoa ja sen eläinkuntaa sekä huomioivat toiset luonnossa liikkujat.