Linkar Linkit

Täältä löytyy mm. uusi hieno riistalaukaussimulaattori
  
www.metsastajaliitto.fi  Suomen metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund (ent./förr. Metsästys.net)
  www.metsastajaliitto.fi/files/simulaattori/simulaattori.html 

Jägarkurser, jägarexamen och skjutprov i Nyland samt information om jaktbegränsningar etc.
  www.riista.fi/nyland   Jaktvårdsdistrikt Nyland

Tiedot Uudenmaan metsästäjätutkinnoista ja ampumakokeista, metsästysrajoitukset piirin alueella jne.
 
www.riista.fi/uusimaa  Uudenmaan riistanhoitopiiri
  
Här kan du läsa även tidningen Jägaren 4/2006 -
 
www.riista.fi/riistase   Jägarnas Centralorganisation

Täällä voi lukea mm. Metsästäjä-lehden numerosta 4/2006 eteenpäin
  
www.riista.fi    Metsästäjäin Keskusjärjestö

Meddelanden, nyheter samt forskningsrapporter om vilt och fiskeri
  
www.rktl.fi/svenska   Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Tiedotteita, uutisia ja tutkimusraportteja riistasta ja kalataloudesta
  
www.rktl.fi    Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Här kan du t.ex. meddela rådjursbytet på webblankett:
  
riistaweb.riista.fi/?lang=se Jägarorganisationens databas

Täällä voit esim. ilmoittaa kaurissaaliin sähköisesti:
  
riistaweb.riista.fi/?lang=fi Metsästäjäorganisaation tietokanta

Tietoa esimerkiksi metsästys- ja kalastuskilpailuista
  
www.eramies.org/  Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto

Jakt på statens områd, tillstånd och förläggning/ Metsästysluvat valtion alueille ja majoitusvaraukset:
  
www.villipohjola.fi   Forststyrelsen/Metsähallitus

  www.luonnossa.net   Verkkopalvelu luontoaktiiveille

Espoon ampumaratayhdistys www.espoonampumarata.fi

Sidor av stora rovdjur/Suurpetosivut www.suurpedot.fi

Suomen suosituin metsästyskeskustelufoorumi http://forum.eralle.net