Viltvård Riistanhoito

Sommaröarnas Jaktförening arbetar med viltvård, vars
målsättning är att skapa för villebråd och andra djur
bättre levnadsvillkor. Till detta arbete hör bl.a.

• organisering av vinterutfodring
• upprätthållande av viltvårdsåkrar
• tillverkning av boholkar, deras utplacering i naturen och
   årlig vård av holkarna
• förminskning av smårovdjurstammar speciellt
   mårdhundar, rävar och minkar

År 2010 hade föreningen 12 utfodringsautomater, där

utdelades 5000 kg säd och 1000 kg äpplen och rotfrukter.

Dessutom har föreningens medlemmar skött några

egna matningsplatser.

----------------------------------------------------------------
Sommaröarnas Jaktförening tekee riistanhoitotyötä, jonka
tavoitteena on luoda riistalle ja muille eläimille paremmat
elinolosuhteet. Tähän työhön kuuluvat esimerkiksi:

• talviruokinnan järjestäminen
• riistapeltojen ylläpito ja hoito
• pesäpönttöjen valmistaminen, sijoittaminen luontoon ja 
   vuosihuollot
• pienpetokantojen vähentäminen erityisesti supikoirien,
   kettujen  ja minkkien osalta

Vuonna 2012 seuralla oli 12 ruokinta-automaattia, joista jaeltiin
5000 kg viljaa ja noin 1000 kg omenoita ja juureksia.
Lisäksi seuran jäsenet ovat hoitaneet joitakin omia ruokinta-
paikkojaan.


Foto: Kurt Wikström

  
Foto: Perttu Jauhiainen

Foto: Perttu Jauhiainen