Viltvård – Riistanhoito

Sommaröarnas Jaktförening arbetar med viltvård, vars målsättning är att skapa för villebråd och andra djur bättre levnadsvillkor. Till detta arbete hör bl.a.

  • organisering av vinterutfodring 
  • upprätthållande av viltvårdsåkrar 
  • tillverkning av boholkar, deras utplacering i naturen och årlig vård av holkarna
  • förminskning av smårovdjurstammar speciellt 
  • mårdhundar, rävar och minkar

År 2018 hade föreningen 6 utfodringsautomater, där utdelades 5000 kg säd och 1000 kg äpplen och rotfrukter.

Dessutom har föreningens medlemmar skött några egna matningsplatser.


Sommaröarnas Jaktförening tekee riistanhoitotyötä, jonka tavoitteena on luoda riistalle ja muille eläimille paremmat elinolosuhteet. Tähän työhön kuuluvat esimerkiksi:

  • talviruokinnan järjestäminen
  • riistapeltojen ylläpito ja hoito
  • pesäpönttöjen valmistaminen, sijoittaminen luontoon ja vuosihuollot
  • pienpetokantojen vähentäminen erityisesti supikoirien, kettujen  ja minkkien osalta

Vuonna 2018 seuralla oli 6 ruokinta-automaattia, joista jaeltiin 5000 kg viljaa ja noin 1000 kg omenoita ja juureksia. 

Lisäksi seuran jäsenet ovat hoitaneet joitakin omia ruokintapaikkojaan.

Foto: Kurt Wikström