Djuren bort från gårdar och vägrenar genom matning/Ruokinnalla eläimet pois pihoista ja teiltä

Föreningen har några matningsplatser för skogens innevånare. Deras syfte är att locka djuren djupare in i skogen. På detta sätt minskas bilolyckor samt skador i trädgårdarna och å andra sidan möjliggörs dessutom en minskning av populationen genom jakt. Matningsplatserna besöks förutom av rådjur och hjortar av många fågelarter och mindre däggdjur såsom harar. Matning utförs endast under vinterperioden.

Seuralla on muutamia ruokintapaikkoja metsän asukeille. Niiden tarkoituksena on houkutella eläimet syvemmälle metsäympäristöön. Näin esimerkiksi kolarit ja vahingot puutarhoille vähenevät ja toisaalta niiden avulla myös kannan supistaminen metsästyksen avulla tulee mahdolliseksi. Kauriiden ja peurojen lisäksi ruokinnoilla käyvät monet lintulajit ja pienemmät nisäkkäät kuten jänikset ja rusakot. Ruokinta on käytössä vain talvikaudella.