Djuren bort från gårdar och vägrenar genom matning/Ruokinnalla eläimet pois pihoista ja teiltä

Föreningen har några matningsplatser för skogens innevånare. Deras syfte är att locka djuren djupare in i skogen. På detta sätt minskas bilolyckor samt skador i trädgårdarna och å andra sidan möjliggörs dessutom en minskning av populationen genom jakt. Matningsplatserna besöks förutom av rådjur och hjortar av många fågelarter och mindre däggdjur såsom harar. Matning utförs endast under vinterperioden.

Seuralla on muutamia ruokintapaikkoja metsän asukeille. Niiden tarkoituksena on houkutella eläimet syvemmälle metsäympäristöön. Näin esimerkiksi kolarit ja vahingot puutarhoille vähenevät ja toisaalta niiden avulla myös kannan supistaminen metsästyksen avulla tulee mahdolliseksi. Kauriiden ja peurojen lisäksi ruokinnoilla käyvät monet lintulajit ja pienemmät nisäkkäät kuten jänikset ja rusakot. Ruokinta on käytössä vain talvikaudella.

Minskning av rådjurs- och hjortbeståndet/kauris- ja peurakannan pienentäminen 2018

Ortsborna utryckte 2018 en önskan om att antalet hovdjur skulleminskas betydligt. Jakt av hjortar kräver tillstånd och alla erhållna tillstånd utnyttjades, totalt 12 djur.

Fällda rådjur var 20 individer. När man tillägger de i trafikolyckor och olyckor avlidna djur så minskade beståndet total med 30 st. rådjur.

Vuonna 2018 alueen asukkaiden taholta esitettiin toive vähentää sorkkaeläinten määrää reilusti. Peuran metsästys on luvanvaraista ja kaikki saadut luvat käytettiin, yhteensä 12 eläintä.

Kauriiden kaatomäärä oli 20 yksilöä. Kun tähän lisätään kolareissa ja onnettomuuksissa menehtyneet niin kanta pieneni noin 30 kauriilla.

Smårovdjursbeståndet under kontroll/Pienpetokanta hallintaan

Förra året (2018) lyckades man på Sommarö området betydligt minska smårovdjursbeståndet.  Man lyckades fånga 60 st mårdhundar, 6 st minkkar, 2 rävar samt en grävling och en mård. Under de senaste åren har noterats att mink beståndet ökat.

Viime vuonna (2018) Suvisaariston alueelta saatiin jälleen oleellisesti supistettua pienpetokantaa. Supikoiria jäi saaliiksi 60 kpl, minkkejä 8, kettuja 2 ja yksi mäyrä sekä yksi näätä.

Muutaman vuoden tauon jälkeen oli havaittavissa minkkikannan vahvistuminen.